July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Banner
Content View Hits : 118206
กิจกรรมตอบคำถามจากป้ายนิเทศห้องสมุด

Laughing กิจกรรมตอบคำถามจากป้ายนิเทศห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 Laughing

board 2557-07

คำถามร่วมสนุกชิงรางวัล

คำถาม  (สำหรับนักเรียน ป.3-ป.6) แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาใด

กติกาการส่งคำตอบร่วมสนุก

1194985689770236807arrow_-_next_01_svg_hi นักเรียนระดับชั้นป.1 และ ป.2 ใช้กระดาษคำตอบที่รับจากเคาน์เตอร์ห้องสมุดเท่านั้น

เขียนชื่อ นามสกุล ชั้นห้องและคำตอบใส่กระดาษคำตอบส่งคำตอบที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

**ไม่ต้องพับกระดาษ** ไม่ส่งกระดาษคำตอบซ้ำ ส่งได้ 1 คนต่อ 1 กระดาษคำตอบ

1194985689770236807arrow_-_next_01_svg_hi นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6 ส่งคำตอบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยตอบแบบออนไลน์ arrow1คลิกที่นี่
(การตอบผ่านเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการได้ตลอดเวลาค่ะLaughing)

ส่งคำตอบร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2557

Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 11:24
 

Laughing กิจกรรมตอบคำถามจากป้ายนิเทศห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 Laughing

board 11-2556

คำถามร่วมสนุกชิงรางวัล

คำถาม  (สำหรับนักเรียน ป.3-ป.6) ผู้แต่งหนังสือเรื่อง "มาประดิษฐ์ผลงานจากกระดาษกันเถอะ" คือใคร

กติกาการส่งคำตอบร่วมสนุก

1194985689770236807arrow_-_next_01_svg_hi นักเรียนระดับชั้นป.1 และ ป.2 ใช้กระดาษคำตอบที่รับจากเคาน์เตอร์ห้องสมุดเท่านั้น

เขียนชื่อ นามสกุล ชั้นห้องและคำตอบใส่กระดาษคำตอบส่งคำตอบที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

**ไม่ต้องพับกระดาษ** ไม่ส่งกระดาษคำตอบซ้ำ ส่งได้ 1 คนต่อ 1 กระดาษคำตอบ

1194985689770236807arrow_-_next_01_svg_hi นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6 ส่งคำตอบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยตอบแบบออนไลน์ arrow1คลิกที่นี่
(การตอบผ่านเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการได้ตลอดเวลาค่ะLaughing)

ส่งคำตอบร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2556

Last Updated on Tuesday, 12 November 2013 09:14
 

Laughing กิจกรรมตอบคำถามจากป้ายนิเทศห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2556 Laughing

 

board 09-2556

 

คำถามร่วมสนุกชิงรางวัล

คำถาม  (สำหรับนักเรียน ป.3-ป.6) " รูปภาพที่อยู่บนธนบัตร (ด้านหน้า) ของประเทศต่างๆในอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นรูปบุคคลสำคัญ เช่น ผู้นำประเทศ แต่มีบางประเทศที่ใช้รูปสัตว์หรือสถานที่ ประเทศนั้นมีอะไรบ้าง ให้ตอบมา 2 ประเทศ"

กติกาการส่งคำตอบร่วมสนุก

1194985689770236807arrow_-_next_01_svg_hi นักเรียนระดับชั้นป.1 และ ป.2 ใช้กระดาษคำตอบที่รับจากเคาน์เตอร์ห้องสมุดเท่านั้น

เขียนชื่อ นามสกุล ชั้นห้องและคำตอบใส่กระดาษคำตอบส่งคำตอบที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

**ไม่ต้องพับกระดาษ** ไม่ส่งกระดาษคำตอบซ้ำ ส่งได้ 1 คนต่อ 1 กระดาษคำตอบ

1194985689770236807arrow_-_next_01_svg_hi นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6 ส่งคำตอบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยตอบแบบออนไลน์ arrow1คลิกที่นี่
(การตอบผ่านเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการได้ตลอดเวลาค่ะLaughing)

ส่งคำตอบร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 ตุลาคม 2556

 
Page 1 of 8