November 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Banner
Content View Hits : 135938

360_banner

เยี่ยมชมโรงเรียนในรูปแบบ 3D VirtualTour โดยห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคารบริหารและปฏิบัติการ ชั้น2 อยากรู้ว่าห้องสมุดอยู่ตำแหน่งใดของโรงเรียนลองคลิกเข้าไปชมได้เลยครับ Laughing

arrow1 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 new_all

arrow1ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น

ประเภทห้องสมุดโรงเรียน ขนาดใหญ่ ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555new_all

arrow1 แบบฟอร์มแนะนำหนังสือ (Book Suggestion)

arrow1 แบบประเมินจดหมายข่าวอาจารย์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ new_all

arrow1 จดหมายข่าวห้องสมุดสำหรับนักเรียน ประจำเดือนมกราคม 2556 adobe-pdf-logo

arrow1 จดหมายข่าวห้องสมุดฉบับแนะนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2556 adobe-pdf-logo

arrow1 จดหมายข่าวห้องสมุดสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2556 adobe-pdf-logo

arrow1 ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากป้ายนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

arrow1 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามจากป้ายนิเทศประจำเดือนมกราคม 2556

arrow1 พิธีเปิดห้องสมุดคุณธรรม (ห้องหมายเลข 8)

 

หนังสือแนะนำประจำเดือนกรกฎาคม 2558 **คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด**

000-09-2555 100-09-2555 200-09-2555

300-09-2555

400-09-2555 500-09-2555
600-09-2555 700-09-02555 800-09-2555
900-09-2555 other01-09-2555 other02-09-2555

 

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 

asean_book1_page_1111 asean discovery2 _page_01

 

 

 
รางวัลห้องสมุดดีเด่น 2555

cud_3077-2-horz

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละ พัฒนาห้องสมุด โดยพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดที่มีระบบการบริหาร การบริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง"การอ่าน" เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการอ่านให้เป็นสังคมที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพดีต่อไป สำหรับการประกวดในครั้งนี้ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประเภทห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งห้องสมุดฯได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สร้างกรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งการอ่าน และการได้รับคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลดในปี 2556 (World Book Capital 2013) จากองค์กร UNESCO

Read more...
 

 

รับสมัครนักเล่านิทาน

 

รับสมัครนักเล่านิทาน
 
อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ @ สาธิตจุฬาฯ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับห้องสมุดมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ๕๒ ปีแห่งการพัฒนาห้องสมุดให้ก้าวหน้า ทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น มีชีวิตชีวา ปัจจุบันห้องสมุดได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิด FUN FIND FOCUS   ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สอดคล้องกับยุคสังคมสารสนเทศ  และเพื่อรองรับการใช้บริการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน รวมทั้งการเปิดประตูสู่ โลกดิจิตอล อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นับเป็นการปรับเปลี่ยนห้องสมุดที่ห่างจากครั้งแรกเพียง แปด ปี  เพื่อปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)   อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ @ สาธิตจุฬาฯ


Read more...
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner